Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Základní škola a Mateřská škola Rymice,
okres Kroměříž

Hledat na webu


Důležitá oznámení a aktuality

18.4.2024

 Základní a mateřská škola Rymice, příspěvková organizace rozhodla ředitelkou školy podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2, písm. e) zákona číslo 561/ 2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

12.3.2024

Zápis do MŠ se uskuteční 13. května 2024 od 15:30 do 17:30 hodin.

Zobrazit vše

O škole

Naše škola je organizací zřízenou obcí Rymice. Vykonává činnost základní školy, mateřské školy a školských zařízení (školní družiny a školní výdejny). Kapacita jednotřídní mateřské školy je 28 dětí, základní školy 58 žáků, školní družiny 30 žáků a kapacita školní výdejny je 73 strávníků. 

 

Budova školy se rozléhá ve středu obce, v blízkosti kostela. Budova postupně prošla rozsáhlou rekonstrukcí vnitřních prostor, včetně výměny oken, výstavbou nové výdejny, rekonstrukcí školní zahrady a hřiště. Nachází se zde tři třídy základní školy, jedna třída pro školní družinu a jedna třída mateřské školy. Součástí prostor jsou zrekonstruovaná sociální zařízení a tělocvična. Výuka v základní škole probíhá podle ŠVP „Duhové putování za novým poznáním“ a v mateřské škole podle ŠVP „Duhové putování s pastelkami do Země pohody“. Většina dětí z mateřské školy a žáků ze základní školy pochází z Rymic, ale také se zde vzdělávají děti a žáci z nedaleké obce Količín.

ProŠkoly Obec Rymice    sablony_op_jan_amos_komensky_cs_16524397.jpg (JPG 400x300px )