Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Prohlášení o pravidlech přístupnosti

Při tvorbě těchto stránek byla zohledněna přístupnost a bezbariérovost webu, která splňuje zásady přístupnosti dle Pravidel tvorby přístupného webu podle novely

Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a vyhlášky č.64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Web je tvořen podle specifikace HTML5 a dodržuje syntaktickou a sémantickou správnost. Obsah a forma jsou odděleny pomocí CSS. Web je tak možné používat na různých výstupních zařízeních. Velikost písma je definována v relativních jednotkách, aby bylo možno písmo zvětšovat či zmenšovat pomocí prohlížeče.

Některé informace nabízíme v podobě stažitelných dokumentů (PDF) z důvodu jejich velkého rozsahu či nedostupnosti dokumentů v jiné podobě. Pro zobrazení těchto dokumentů jsou potřeba příslušné prohlížeče, které lze stáhnout zdarma na webech jejich poskytovatelů.

 

Kontakt v případě problémů: 

I přes veškerou naši snahu je však možné, že se na našich webových stránkách vyskytne nějaká chyba. Naleznete-li na těchto stránkách cokoliv, co podle vás neodpovídá požadavkům přístupnosti, budeme rádi, když nám závady nahlásíte na e-mailovou adresu mszs@skolarymice.cz, abychom mohli provést patřičné kroky k odstranění těchto nedostatků.  Děkujeme