Hledat na webu


Plán školního roku

                                                                                        Plán školního roku 2020/2021

 

AKCE

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Září

 

 

1.9.

Zahájení školního roku

Zahájení školního roku

11.9.

Vertikon

 

14.9.

Fotografování

Fotografování

16.9.

ZOO Lešná 1. ročník

ZOO Lešná

17.9.

Třídní schůzky ZŠ

 

22.9.

Dopravní hřiště 4. roč. - zrušeno

 

22.9.

 

Třídní schůzky - distanční formou

23.9.

Promítání  - Dinosauři - přesunuto na 1.10.

 

25.9.

 

Archeologický projekt

29. 9.

Dinopark Vyškov přesunuto na 30.9.

Dinopark Vyškov přesunuto na 30.9.

30.9.

 

MŠ Muzikoterapie - zrušeno

 

 

 

Říjen

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

1. 10.

Kroužky

Promítání - Dinosauři

 

7.10.

Návštěva 2. ZŠ Holešov - přesunuto na 21.10.

 
13.10.

 

Zlín muzeum - zrušeno

19.10.

Den zdraví 

Den zdraví 

26.10.

Lampionový průvod - zrušeno

Lampionový průvod - zrušeno

26.10.

Informační odpoledne - zrušeno

Informační odpoledne - zrušeno

 

 

 

Listopad

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

2.11.

5.11.

Halloween - zrušeno

Informační odpoledne - zrušeno

Halloween - zrušeno

10.11.

Den slabikáře s rodiči - zrušeno

 
23. - 27. 11.

Sběr papíru

Sběr papíru
 

 

 

Prosinec

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

4.12.

Mikuláš

Mikuláš

5.12.

Jarmark- zabíjačka - zrušeno

Jarmark- zabíjačka - zrušeno

9.12.

Besídka pro seniory - zrušeno

Besídka pro seniory - zrušeno

18.12.

Besídka pro veřejnost u vánočního stromu - zrušeno

Vánoce ve třídě

Besídka pro veřejnost u vánočního stromu - zrušeno

Vánoce ve třídě

21.12.

vánoční prázdniny

 

22.12. 

vánoční prázdniny

 

 

 

 

Leden

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

6.1.

Tři králové

Tři králové

14.1.

Třídní schůzky v ZŠ on-line

 

20.1.

Den otevřených dveří on-line

Den otevřených dveří on-line

Modrý den v MŠ

21.1.

 

Beseda o školní zralosti - zrušeno

25.1.

Klasifikační porada za 1. pol.

 

27.1.

 

Návštěva MŠ v ZŠ zrušeno

28. 1.

Pololetní vysvědčení

 

29.1.

Pololetní prázdniny

 

 

 

 

Únor

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

11.2.                                                                   

 

18.2.

 

 

Karneval ZŠ

Karneval MŠ

  9.2.

 

Návštěva MŠ v ZŠ zrušeno

 

 

 

Březen

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Bude upřesněno

Plavecký výcvik - zrušeno

Plavecký výcvik - zrušeno

8. 3. – 12. 3.

Jarní prázdniny

 Jarní prázdniny

18.3.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

23.3.

Noc s Andersenem

Návštěva knihovny

26.3.

Velikonoční odpoledne

 Velikonoční odpoledne

 

 

 

Duben

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

1. 4. -2. 4.

Velikonoční prázdniny

 

12. 4.

Pedagogická porada za 3. čtvrt.

 

1. 4. - 14.4.

Zápis do 1. třídy

 

20.4.

 

Schůzky s rodiči

Bude upřesněno

Dopravní výchova

 zrušeno

27.4.

Den Země

 Den Země

30.4.

Čarodějnice

Čarodějnice

 

 

 

Květen

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

3.5. - 31.5.

Zápis do přípravné třídy

3.5.-14.5.Zápis do MŠ

9.5.

Besídka online

Besídka online

27.5.

Třídní schůzky online

 

 

 

 

Červen

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

1.6.

3.6.

4.6.

Den dětí

Ochutnávka exotického ovoce

Fotografování

Den dětí

Ochutnávka exotického ovoce

Fotografování

16.6.

Květná zahrada

Květná zahrada

18.6.

Klasifikační porada za 2. pol.

 

21.6.-25.6.

Škola v přírodě

Škola v přírodě - předškoláci

29.6. Loučení s žáky 5. ročníku Pasování na prvňáčky

30.6.

Ukončení školního roku-vysvědčení

 

 

                                Upozorňujeme, že některé akce nebo termíny se mohou změnit.