Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Organizace dne

Organizační prostředí

USPOŘÁDÁNÍ  DNE  V  MATEŘSKÉ  ŠKOLE

6:15 –   8:00

Příchod dětí do mateřské školy, spontánní hry, zapojení dětí do individuálních a skupinových činností

 8:00 – 11:30

Spontánní hry, pohybové aktivity, volně spontánní zájmové aktivity, řízené aktivity (výtvarné, hudební, pracovní, psychomotorické, grafomotorika, smyslové hry, jazykové chvilky...)

Ranní cvičení, relaxační cvičení, jóga, zdravotně zaměřené činnosti

Osobní hygiena, ranní svačina, dokončení her, činností, práce dětí, přivítání dne, předání prožitků dopoledních činností, komunitní kruh, diskuse, vytváření  námětů a závěrů pro další život v MŠ, individuální péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Pobyt venku

11:30-12:15

Osobní hygiena, oběd, příprava na odpočinek

12:15

Odchod dětí po obědě domů

12:15 -14:00

Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, četba na pokračování, náhradní nespací aktivity, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, zájmové kroužky, dílčí projekty, volné hry

14:00 - 14:15

Osobní hygiena, sebeobsluha

14:15 - 14:45

Odpolední svačina

14:45

Odchod dětí po odpolední svačině domů

14:45 -16:00

Spontánní hry a aktivity dětí, zájmové činnosti a pohybové aktivity, možnost pokračovat v započatých činnostech probíhajících od rána, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě školy

 

Uspořádání dne je flexibilní, můžeme pružně reagovat na potřeby dětí a rodičů i na změny v rámci dne.