Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 DISTANČNÍ VÝUKA

Vážení rodiče, jelikož nám covidová situace neumožňuje prezenčně vzdělávat žáky, od zítřejšího dne, tj. 14. 10. 2020 přecházíme z nařízení vlády na vzdělávání distanční. Distanční vzdělávání bude probíhat přes Microsoft Teams i přes Padlet nástěnky. Přihlašovací údaje Vám již byly zaslány.

Formulář k ošetřovnému již škola nevydává, to je nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.

Zájemci, kteří budou mít zájem o vypůjčení tabletu, se mohou dostavit do školy od středy do pátku v době od 8:00 – 11:00 hodin nebo po individuální domluvě.

Žáci si mohou docházet do školní jídelny na oběd v době distanční výuky od 12:00 do 12:45 hod. za dodržení přísných hygienických pravidel a rozestupů 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby. Odhlašování obědů tedy zůstává v kompetenci zákonných zástupců.

Prosíme, sledujte pravidelně webové stránky školy – aktuality a padlet nástěnky.

 

Výuka bude probíhat následovně:

 

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

PO

9:00 hod.

ČJ +M+PRV

videohovor

9:00 hod.

ČJ + M +PRV

videohovor

10:00 hod.

ČJ+M+PRV

videohovor

10:00 hod.

ČJ+M (VL, PŘ)

videohovor

11:00 hod.

ČJ+M (VL, PŘ)

videohovor

ÚT

 

10:00 hod.

AJ

videohovor

9:00 hod.

AJ

videohovor

11:00 hod.

AJ

videohovor

8:00 hod.

AJ

videohovor

ST

9:00 hod.

ČJ + M+PRV

videohovor

9:00 hod.

ČJ + M + PRV

videohovor

10:00 hod.

ČJ+M+PRV

videohovor

10:00 hod.

ČJ+M (VL, PŘ)

videohovor

11:00 hod.

ČJ+M (VL, PŘ)

videohovor

ČT

 

 

9:00 hod.

AJ

videohovor

8:00 hod.

AJ

videohovor

10:00 hod.

AJ

videohovor

9:00 hod.

ČJ + M+ PRV

videohovor

9:00 hod.

ČJ + M+ PRV

videohovor

10:00 hod.

ČJ+M+PRV

videohovor

10:00 hod.

ČJ+M (VL, PŘ)

videohovor

11:00 hod.

ČJ+M (VL, PŘ)

videohovor

 

Délka videohovoru v Microsoft Teams bude záviset na schopnostech žáků, ale také na technických okolnostech. Další úkoly budou žákům zasílány do Teams nebo na padlet nástěnky.

Odevzdávání úkolů:

Žáci budou vyplněné či nafocené úkoly rovněž odevzdávat přes Microsoft Teams, ve stejném okně jako mají zadání úkolu.

Hodnocení:

Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy dostane zpětnou vazbu o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů, je uplatňováno především formativní hodnocení, jak klasifikačním stupněm, tak slovním hodnocením. Po uzavření určitých celků učiva je provedeno sumativní hodnocení výsledků žáka při osvojování učiva tohoto celku. Výsledky vzdělávání prezenční formou jsou dokládány i písemnými pracemi žáka (testy, prověrky), při distanční výuce jsou výsledky jeho práce ukládány ve formě osobního portfolia, v listinné, nebo digitální podobě. Zapojení žáka či nedostačující míra zapojení do distanční výuky se neodrazí v hodnocení klasifikačním stupněm.

Omlouvání žáků z distančního vzdělávání:

Zákonný zástupce je povinen doložit písemně důvody nepřítomnosti žáka při distanční výuce nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka a to e-mailem: mszs@skolarymice.cz a zápisem do omluvného listu v žákovské knížce.

 

 

V Rymicích dne 13. 10. 2020                                                    Mgr. Lenka Veselá

                                                                                                           ředitelka školy