Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

 Základní a mateřská škola Rymice, příspěvková organizace rozhodla ředitelkou školy podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2, písm. e) zákona číslo 561/ 2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

 

Přijatí žáci k základnímu vzdělávání

01DB, 02DS, 03VS, 04RR, 05RZ, 07MJ, 08KJ, 09TS, 10DŠ, 11PŠ, 12JK, 13DH

 

Žáci s odkladem školní docházky: 06MH

 

Ředitelka školy v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, umožní zákonným zástupcům nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne  22. 4. od 8:00 do 12:00 v budově základní a mateřské školy.

 

Rozhodnutí o přijetí je součástí spisu dítěte ve škole, rodiče si jej mohou vyzvednout  od 22. 4. do 24. 4. v době od 8:00 do 14:00 hodin, popř. dle domluvy.

 

                                                                                                                         Mgr. Kateřina Knápková

                                                                                                                                ředitelka školy