Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání

Oznámení – rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání

 

Ředitelka školy jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Rymice, okres Kroměříž, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení  § 34, § 165 odst. 2 písm. b)a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb.,(správní řád), ve znění pozdějších předpisů, dle kritérií pro přijetí do MŠ Rymice, rozhodla na základě stanovených kritérií přijmout k předškolnímu vzdělávání  pro rok 2023/2024 děti s těmito registračními čísly:

 

Pořadové č.

Registrační číslo

1.    přijato

MŠ-NŠ  /3/2023

2.    přijato

MŠ-VV /7/2023

3.    přijato

MŠ-ML /6/2023

4.    přijato

MŠ-MK /2/2023

5.    přijato

MŠ-SK  /5/2023

6.    přijato

MŠ-MK /4/2023

 

 

 

7.   nepřijato

 MŠ-JE  /1/2023

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůt do 15 dnů od data oznámení tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Rymice, okres Kroměříž a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

Tímto se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje/nevyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

Rozhodnutí si zákonní zástupci dětí osobně vyzvednout v těchto dnech v MŠ:

5.6. a 6.6. 2023 do 8:00 – 12:00hod.

 

 

V Rymicích 26. 5. 2023

Datum zveřejnění: 26. 5. 2023                                                   Mgr. Kateřina Knápková

                                                                                                           ředitelka školy