Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Volby do ŠKOLSKÉ RADY

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že uběhly 3 roky od posledních voleb do Školské rady a tím končí i volební období stávajících členů Školské rady, je nutné uspořádat volby ke zvolení nových členů.
Podle školského zákona 561/2004 Sb.,§ 167, ods.1 je Školská rada orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

 

Školská rada naší školy je šestičlenná a zřizuje ji Obec Rymice.
Tvoří ji:

  • 2 zástupci zřizovatele jmenovaní zastupitelstvem obce
  • 2 zástupci pedagogických zaměstnanců, kteří jsou voleni z řad pedagogů školy
  • 2 zástupci rodičů nezletilých žáků

 

V pondělí 7. 9. 2020 obdrží žáci hlasovací lístky. Prosíme, abyste zde zakroužkovali dva Vámi vybrané kandidáty a vyplněné hlasovací lístky zaslali zpět do školy nejpozději do 14. 9. 2020. Na třídních schůzkách dne 17. 9. 2020 budou ze seznamu kandidátů zvoleni dva zástupci z řad zákonných zástupců žáků do školské rady. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci s Vámi.