Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání

 

Úplata za předškolní vzdělávání

Výše úplaty

Výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v Mateřské škole Rymice, okres Kroměříž, ve třídě s celodenním provozem pro školní rok 2023/2024 (tj. období od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024) bude činit pro všechny děti 370,- Kč za jeden kalendářní měsíc.

Důvodem navýšení úplaty za předškolní vzdělávání jsou rostoucí náklady na provoz mateřské školy jako je spotřební materiál pro děti – výtvarný a pracovní materiál, didaktické pomůcky, hračky apod. a snaha o zachování kvality vzdělávání v naší mateřské škole. Měsíční výše úplaty se vypočítává podle skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů v uplynulém kalendářním roce, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte, nesmí přesáhnout 50 % těchto skutečných nákladů. V naší mateřské škole činily skutečné měsíční neinvestiční náklady za loňský kalendářní rok na jedno dítě 749,- Kč.

Bezúplatně se poskytuje předškolní vzdělávání dítěti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, tj. od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte.

Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, se úplata za předškolní vzdělávání nesnižuje ani nepromíjí.

Pokud je dítěti nařízena karanténa a mateřská škola nepřerušila provoz, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost v mateřské škole. Zákonnému zástupci tohoto dítěte se úplata za předškolní vzdělávání nesnižuje ani nepromíjí.

Pokud na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice nebo Ministerstva zdravotnictví ČR dojde k přerušení provozu mateřské školy, stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů v kalendářním měsíci, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem.