Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Informace pro rodiče žáků ZŠ

Informace pro rodiče:

 

Konec vyučování 2.- 4. 9. 2020.

1., 2., 3. roč.   11.40 hod

4. - 5. roč.   12. 35 hod

Není odpolední vyučování!

Od 7. 9. vyučování dle rozvrhu.

 

Prosíme neprodleně  o vyplnění údajů:

- v žákovské knížce  

- přihlášky do školní družiny – obě strany přihlášku vraťte ve středu 2. 9.

 

Příchody do školy:

ranní družina v 6.45 hod.

pro ostatní je otevřeno od 7. 40 hod.

vyučování začíná v 8. 00 hod.

 

Provoz ŠD od 2. 9. :

ranní:  6.45 – 7. 45 hod.

odpolední: 11.40  – 16.00 hod.

odchody domů: 12. 30,  14.00, 15.00, 16.00 hod

Platbu za zájmové vzdělávání (školní družinu) v částce 500,- Kč prosím uhraďte na účet školy číslo: 1484086369/0800 do 30. 9. 2020.

Omlouvání žáka:

Rodiče jsou povinni nahlásit nepřítomnost žáka v ZŠ telefonicky / tel. ZŠ 573 396 075 /, osobně nebo emailem mszs@skolarymice.cz do 2 dnů od počátku nepřítomnosti a následně omluvit písemně do omluvného listu (v ŽK) s udáním důvodu ihned po skončení nepřítomnosti.

 

Odhlašování stravy:

Stravu si rodiče odhlašují a přihlašují výhradně na telefonním čísle školní jídelny MŠ Havlíčkova  573 399 682 / v ZŠ stravu neodhlašujeme/. Stravu lze odhlásit tentýž den do 7 hod, předem kdykoliv - funguje záznamník. Pozor! Žák má nárok na vydání obědu pouze první den nemoci!

 

Je nutné, aby byly všechny sešity a učebnice, které žáci dostanou obalené. Ve vlastním zájmu podepište dětem věci do TV, přezůvky, boty…

Sledujte stránky školy www.skolarymice.cz

 

První informativní třídní schůzka proběhne

17. 9. 2020

1. roč. od 15. 00 hod.

společná pro všechny ročníky od 15.30 hod.