Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Den otevřených dveří

 

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří. Pokud byste se osobně nemohli zúčastnit, můžete se příhlásit přes Miscosoft TEAMS a sledovat výuku online.

 

Odkaz pro 1. ročník: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTE2NjM2ODYtZTYxNy00ZThjLTlkNTMtZDVmNmNjZjEzOTdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2226c048a3-c0aa-473f-8ed9-de067f5a3d74%22%2c%22Oid%22%3a%2264e70a70-8d5f-4202-be3a-f89577b6519c%22%7d

 

Odkaz pro 2. a 3. ročník: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWE1ZTVkNDEtY2Y0MS00ODYwLTljMmEtYjhiNzkwOTVhNGJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2226c048a3-c0aa-473f-8ed9-de067f5a3d74%22%2c%22Oid%22%3a%2264e70a70-8d5f-4202-be3a-f89577b6519c%22%7d

 

Odkaz pro AJ 2.ročník: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGU5ZjNlYWUtYjgyMy00ZjRmLWFhN2ItMDdmZTZjNTdlMGE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2226c048a3-c0aa-473f-8ed9-de067f5a3d74%22%2c%22Oid%22%3a%2264e70a70-8d5f-4202-be3a-f89577b6519c%22%7d

 

 

Odkaz pro 4. a 5. ročník: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWE1ZTVkNDEtY2Y0MS00ODYwLTljMmEtYjhiNzkwOTVhNGJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2226c048a3-c0aa-473f-8ed9-de067f5a3d74%22%2c%22Oid%22%3a%2264e70a70-8d5f-4202-be3a-f89577b6519c%22%7d

 

Odkaz pro AJ 5.ročník: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmU5MThlYmMtNTU2YS00YzQzLThiZjEtNDIxNDE1OTYwMzYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2226c048a3-c0aa-473f-8ed9-de067f5a3d74%22%2c%22Oid%22%3a%2264e70a70-8d5f-4202-be3a-f89577b6519c%22%7d

 

 

 

image0_12.jpeg (JPEG 763x1080px )