Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022

 

 

Vážení rodiče, milé děti,

prázdniny se pomalu chýlí ke konci a nás už vyhlíží nový školní rok. Ve středu 1. září se na vás budeme společně těšit na školní zahradě

v 8:00 hodin (pouze za příznivého počasí).

Žáci se budou testovat antigenním testem Genrui - SARS-CoV-2 Antigen Test Kit ve stejném čase od 7:45 hod. do 7:55 hod. ve svých třídách

(je možný vlastní test, schválený MZd-viz příloha níže).

Následně se přesuneme na školní zahradu, kde se ujme úvodního slova pan starosta.

Po krátkém přivítání, se žáci se svými třídními učitelkami přesunou zpět do tříd.  S prvňáčky mohou jít do třídy také rodiče (musí mít respirátor).

Všichni žáci musí mít také roušku či respirátor. 

Ve středu 1.9. budou žáci ze školy odcházet v 9:30 hod., žáci 1.ročníku odchází individuálně s rodiči.

 

  • Ve čtvrtek 2.9. a v pátek 3.9. bude výuka probíhat ve všech ročnících do 11:40 hod.
  • Od 2.9. je již možné přihlásit žáky na oběd, je nutné neprodleně vyplnit a odevzdat přihlášku.
  • Od 2.9. bude také zajištěn provoz školní družiny (ranní 6:45-7:45, odpolední 11:40 - 16:00 hod.).                                                                                                                                 Přihlášky žáci dostanou 1.9., prosíme přihlášku ihned vyplňte a 2.9. pošlete po dětech zpět.
  • Prosíme také o vyplnění a podepsání první strany v žákovské knížce.
  • Od pondělí 6. září začne vyučování dle stanoveného rozvrhu, viz webové stránky školy.

 

  • Pro děti mateřské školy bude běžný provoz již od středy 1.9.

  

Moc se na vás těšíme a věříme, že letošní školní rok bude oproti tomu loňskému o poznání lepší. Že se budeme učit pouze prezenčně, budeme moci normálně zpívat a cvičit a také se společně setkávat na různých školních akcích.

Proto si vzájemně přejme především zdraví, abychom všichni od startu 1.9.2021 společně doběhli až do cíle 30.6.2022.

 

Přejeme vám úspěšný školní rok 2021/2022!!!!