Rychlý kontakt


Základní škola a Mateřská škola Rymice, okres Kroměříž

IČ: 70985065
Tel.:573 396 075
E-mail: zsrymice@volny.cz

Mateřšká škola (informace)
Tel.: 775 726 544

Kontaktní osoba
Mgr. Pátková Hana - ředitelka

Den matek a otců

17.5.2017

Vážení rodiče, 

zveme Vás na Den matek a otců dne 30.5.2017 v 16 hod. Akce proběhne v areálu obce ( u Bistra). Jako vloni se můžete těšit na atletický trojboj rodin a vystoupení dětí a žáků školy. Proto je vhodné sportovní oblečení a soutěžit bude alespoň jeden rodič a dítě popř. děti za rodinu. Je možné (nejvhodnější), aby se zapojily celé rodiny, což nejvíce přivítají rodiny zapojené do projektu Rodina spolu.

 

Současně upozorňuji, že provoz MŠ bude v tento den končit v 15:30, abychom se stihli přemístit k obci.

 

Mgr. Hana Pátková, ŘŠ

 

» více
Fotografie školy Rymice Fotografie školy Rymice

Dětem a žákům nabízíme příjemné prostředí a školní výuku, která probíhá podle osnov základní školy. V současné době druhým rokem vyučujeme podle školního vzdělávacího programu. Nabízíme také mimoškolní aktivity.
Naše škola je mimo jiné zapojena i do projektů Ovoce do škol a EU peníze školám. Bližší informace k vytvořeným výukovým materiálům naleznete ve složce Dokumenty.

Historie

Budova základní školy byla postavena v samotném závěru 19. století. Rozkládá se ve středu obce nedaleko kostela. Výuka v této škole probíhala nepřetržitě od jejího otevření až do roku 1981, kdy z moci úřední byla zrušena. Od tohoto roku po celých 10 let musely děti z naší vesnice dojíždět za vzděláním do nejbližšího města Holešova.

Po změnách, které v naší společnosti proběhly na podzim roku 1989, dochází také v naší vesnici ke změnám. Z rozhodnutí občanů se vesnice odloučila od Holešova, bylo zvoleno zastupitelstvo obce a to se v roce 1991 rozhodlo k důležitému kroku - znovu zahájit výuku v základní škole.


Rymice


Obec Rymice se nachází v rovinatém terénu 5 km severozápadně od Holešova v nadmořské výšce 214 m n. m. na rozloze 552 ha. V současné době mají Rymice 575 obyvatel.

znak Rymice

1. září 1991 přichází do opravené a vyzdobené budovy první žáci, aby zasedli do školních lavic a navázali tak na přerušenou tradici školy v Rymicích. Od toho dne se začíná psát nová historie školy.

Nejprve byly ve škole otevřeny dva ročníky – první a druhý. Postupně se škola rozšířila na čtyři ročníky, které byly vyučovány ve dvou třídách se spojenými ročníky. Od září roku 2008 byl otevřen i pátý ročník.

V roce 2003 dochází ke sloučení základní školy a mateřské školy v jeden právní subjekt s jedním ředitelstvím. Škola obdržela nový název – Základní škola a Mateřská škola Rymice.

V letošním školním roce 2008/2009 navštěvuje 24 žáků mateřskou školu a 27 žáků školu základní. Mateřské škole náleží prostory v přízemí, kde mají moderně a účelně zařízenou hernu a ložnici. Škola má k dispozici 1. patro, kde má dvě prostorné třídy vybavené počítači pro výuku a třídu pro školní družinu. V letních měsících všichni rádi využíváme k pobytu a odpočinku naši rozlehlou školní zahradu. Celá škola působí útulně a vytváří dětem příjemné prostředí pro pobyt a výuku.