Rychlý kontakt


Základní škola a Mateřská škola Rymice, okres Kroměříž

IČ: 70985065
Tel.:573 396 075
E-mail: zsrymice@volny.cz

Mateřšká škola (informace)
Tel.: 775 726 544

Kontaktní osoba
Mgr. Pátková Hana - ředitelka

zrušení školy v přírodě

18.5.2016

Vážení rodiče,

Oznamuji Vám, že vzhledem k uzavření hotelu Zubříč jeho majitelem, musím zrušit pobyt našich dětí v tomto zařízení. Celá situace je velmi nepříjemná, jelikož od pondělí 16.5.2016 jednám s provozovatelem panem Vyškovským o této situaci a musím bohužel sdělit, že ani přes jeho neustálé sliby o poskytnutí vyjádření k této situaci, jsem žádné vyjádření nedostala. Poslední informace je ze včerejška, že se mi do večera ozve jeho právní zástupce, což se opět nestalo.

Přesto, že jsme byli nuceni zaplatit rezervační poplatek, ujišťuji Vás, že peníze dostanete zpět.

Samozřejmě si uvědomujeme, že děti budou velmi zklamány, proto navrhuji následující řešení. V příštím týdnu uskutečníme dva až tři velké výlety (Olomouc, Zlín – bližší informace ještě upřesníme), v dalších dnech bychom přizpůsobili program dopolednímu režimu školy v přírodě: pobyt venku, vycházky, rukodělky atd. Konec programu v těchto dnech by byl v 15:00hod. – obědy přihlásíme (pondělí a pátek), ostatní dny svačiny s sebou.

Předběžně domluvené akce:

úterý (3.-5. Ročník) : návštěva horolezeckého centra Verticon Zlín. Sraz: do 8:00 hod. ve škole, příjezd: 15:30 do Rymic. Rozchod od školy. 1.a2.ročník – Dobrotice

středa (všichni): animační program + prohlídka muzea – Přerov

čtvrtek (všichni): Pevnost poznání - Olomouc

 

Bližší informace Vám budeme průběžně upřesňovat.

Závěrečné vyúčtování akcí a vrácení zbytku peněz proběhne v měsíci červnu.

 

Doufám, že pochopíte tuto námi nezaviněnou situaci a mohu Vás ujistit, že takto postižených škol je v současnosti více.

Pokud budete chtít ještě situaci probrat, obraťte se prosím na své třídní učitelky popř. na mě.

 

Mgr. Hana Pátková, ředitelka školy

 

» více
Fotografie školy Rymice Fotografie školy Rymice

Dětem a žákům nabízíme příjemné prostředí a školní výuku, která probíhá podle osnov základní školy. V současné době druhým rokem vyučujeme podle školního vzdělávacího programu. Nabízíme také mimoškolní aktivity.
Naše škola je mimo jiné zapojena i do projektů Ovoce do škol a EU peníze školám. Bližší informace k vytvořeným výukovým materiálům naleznete ve složce Dokumenty.

Historie

Budova základní školy byla postavena v samotném závěru 19. století. Rozkládá se ve středu obce nedaleko kostela. Výuka v této škole probíhala nepřetržitě od jejího otevření až do roku 1981, kdy z moci úřední byla zrušena. Od tohoto roku po celých 10 let musely děti z naší vesnice dojíždět za vzděláním do nejbližšího města Holešova.

Po změnách, které v naší společnosti proběhly na podzim roku 1989, dochází také v naší vesnici ke změnám. Z rozhodnutí občanů se vesnice odloučila od Holešova, bylo zvoleno zastupitelstvo obce a to se v roce 1991 rozhodlo k důležitému kroku - znovu zahájit výuku v základní škole.


Rymice


Obec Rymice se nachází v rovinatém terénu 5 km severozápadně od Holešova v nadmořské výšce 214 m n. m. na rozloze 552 ha. V současné době mají Rymice 575 obyvatel.

znak Rymice

1. září 1991 přichází do opravené a vyzdobené budovy první žáci, aby zasedli do školních lavic a navázali tak na přerušenou tradici školy v Rymicích. Od toho dne se začíná psát nová historie školy.

Nejprve byly ve škole otevřeny dva ročníky – první a druhý. Postupně se škola rozšířila na čtyři ročníky, které byly vyučovány ve dvou třídách se spojenými ročníky. Od září roku 2008 byl otevřen i pátý ročník.

V roce 2003 dochází ke sloučení základní školy a mateřské školy v jeden právní subjekt s jedním ředitelstvím. Škola obdržela nový název – Základní škola a Mateřská škola Rymice.

V letošním školním roce 2008/2009 navštěvuje 24 žáků mateřskou školu a 27 žáků školu základní. Mateřské škole náleží prostory v přízemí, kde mají moderně a účelně zařízenou hernu a ložnici. Škola má k dispozici 1. patro, kde má dvě prostorné třídy vybavené počítači pro výuku a třídu pro školní družinu. V letních měsících všichni rádi využíváme k pobytu a odpočinku naši rozlehlou školní zahradu. Celá škola působí útulně a vytváří dětem příjemné prostředí pro pobyt a výuku.