Rychlý kontakt


Základní škola a Mateřská škola Rymice, okres Kroměříž

IČ: 70985065
Tel.:573 396 075
E-mail: mszs@skolarymice.cz

Mateřská škola (informace)
Tel.: 775 726 544

Kontaktní osoba
Mgr. Pátková Hana - ředitelka

Změna dodavatele stravy

6.6.2018

Vážení rodiče,

 oznamuji Vám změnu v dodavateli školního stravování. S účinností od 1.9. 2018 bude školní stravování v naší škole zajišťovat Mateřská škola Sluníčko, Havlíčkova 1409, Holešov,(vedoucí školní jídelny: paní Alena Ševčíková, kontakt: 573 399 682). Tato změna byla nevyhnutelná vzhledem k nespokojenosti se stravováním v tomto školním roce nejen u zaměstnanců školy, ale také přibývalo nespokojených z řad žáků a rodičů.

Informace o cenách stravného najdete v sekci Dokumenty.

Povolení k inkasu je třeba si založit nejpozději v srpnu, jelikož v tomto měsíci bude stržena záloha na září.  Vyplněné přihlášky odevzdejte ve škole do 15. června, předám je paní Ševčíkové.

Bude také platit dosavadní pravidlo, že rodiče žáků ZŠ si sami odhlašují dítě a také přihlašují (telefonicky) po nepřítomnosti u vedoucí školní jídelny.

Rodiče dětí MŠ odhlašují dítě ve školní jídelně, ale přihlašují (telefonicky, SMS) na číslo mateřské školy.: 775 726 544.

Co se týče svačin v základní škole, je to v jednání, budu Vás informovat, až se konkrétně s dodavatelem domluvíme.

Mgr. Hana Pátková, ŘŠ

» více
Fotografie školy Rymice Fotografie školy Rymice

Dětem a žákům nabízíme příjemné prostředí a školní výuku, která probíhá podle školního vzdělávacího programu „Duhové putování za novým poznáním“. Nabízíme také řadu zajímavých školních i mimoškolních aktivit.
Naše škola je mimo jiné zapojena i do projektů Ovoce do škol, Mléko do škol a EU peníze školám. Bližší informace k vytvořeným výukovým materiálům naleznete ve složce Dokumenty V této složce také naleznete informace týkající se rozpočtu školy.

Historie

Budova základní školy byla postavena v samotném závěru 19. století. Rozkládá se ve středu obce nedaleko kostela. Výuka v této škole probíhala nepřetržitě od jejího otevření až do roku 1981, kdy z moci úřední byla zrušena. Od tohoto roku po celých 10 let musely děti z naší vesnice dojíždět za vzděláním do nejbližšího města Holešova.

Po změnách, které v naší společnosti proběhly na podzim roku 1989, došlo také v naší vesnici ke změnám. Z rozhodnutí občanů se vesnice odloučila od Holešova, bylo zvoleno zastupitelstvo obce a to se v roce 1991 rozhodlo k důležitému kroku - znovu zahájit výuku v základní škole.


Rymice


Obec Rymice se nachází v rovinatém terénu 5 km severozápadně od Holešova v nadmořské výšce 214 m n. m. na rozloze 552 ha. V současné době mají Rymice 575 obyvatel.

znak Rymice

1. září 1991 přišli do opravené a vyzdobené budovy první žáci, aby zasedli do školních lavic a navázali tak na přerušenou tradici školy v Rymicích. Od toho dne se začíná psát nová historie školy.

Nejprve byly ve škole otevřeny dva ročníky – první a druhý. Postupně se škola rozšířila na čtyři ročníky, které byly vyučovány ve dvou třídách se spojenými ročníky. Od září roku 2008 byl otevřen i pátý ročník.

V roce 2003 dochází ke sloučení základní školy a mateřské školy v jeden právní subjekt s jedním ředitelstvím. Škola obdržela nový název – Základní škola a Mateřská škola Rymice, okres Kroměříž.

Od školního roku 2017/2018 má škola k dispozici tři prostorné třídy vybavené počítači pro výuku a třídu pro školní družinu. V letních měsících všichni rádi využíváme k pobytu a odpočinku naši školní zahradu a školní hřiště. Celá škola působí útulně a vytváří dětem i žákům příjemné prostředí pro pobyt a výuku. Od tohoto školního roku využíváme i zcela novou školní jídelnu.